» Doporučení a stanoviska » Doporučení k aplikaci očkovací...
7. 1. 2010

Doporučení k aplikaci očkovací látky proti rotavirovým infekcím

Na základě doporučení vydaného Českou vakcinologickou společností ze dne 25.1. 2008, o vhodnosti zahajovat aplikaci očkovací látky proti rotavirovým infekcím v podmínkách ČR v 9. týdnu života, vydává výbor společnosti následující upřesnění:

1/ nebylo-li dítě kalmetizováno, je možné zahájit aplikaci od 6. týdne věku,

2/ interval mezi jednotlivými aplikacemi by měl být minimálně 4 týdny, je tedy vhodné využít alespoň v případě jedné dávky simultánní aplikace s podáním hexa-vakcíny, respektive vakcíny proti pneumokokovým nákazám. Maximální intervaly mezi dávkami nejsou omezeny, ale schéma by mělo být aplikováno celé, vakcíny od jednotlivých výrobců by se neměly zaměňovat,

3/ dojde-li k aplikaci mimo současné simultánní podání s uvedenými vakcínami, je vhodné do další aplikace jakékoliv očkovací látky dodržet interval 14-ti dnů,

4/přetrvává-li v době aplikace nezhojená kalmetizační jizva, tedy indikuje-li očkující lékař oddálení aplikace hexa-vakcíny, ale současně nejsou přítomné závažné komplikace po BCG vakcinaci podléhající hlášení nežádoucích účinků po vakcinaci, je možné aplikaci rotavirové vakcíny zahájit. Důvodem je odlišný princip navození imunitní odpovědi,

5/ v případě očkování nedonošených dětí, je vhodné očkování zahájitbez ohledu na gestační stáří, tedy podle chronologického věku, platí tedy i omezení uvedená v SPC u jednotlivých očkovacích látek do jaké nejpozdější doby chronologického stáří je nutné provést aplikaci v plném schématu. Toto doporučení se týká dětí v klinicky stabilizovaném stavu, jsou-li propuštěni z nemocniční péče. Otázka bezpečné dolní hranice zůstává stále otevřená vzhledem k velmi omezenému počtu hodnocených pacientů pod 32. gestační týden. Vakcínu nelze použít u dětí s vrozenou vývojovou vadou trávicího traktu, případně u dětí po prodělaných operacích trávicího traktu v novorozeneckém věku, resp. u dětí s chronickým onemocněním GIT.

Za výbor společnosti:

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.
předseda ČVS

Doc. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.
vědecký sekretář ČVS

V Hradci Králové dne 7.1. 2010

Výbor společnosti:
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD. (předseda)
MUDr. Hana Cabrnochová (místopředsedkyně)
Doc. MUDr. Roman Chlíbek, PhD. (vědecký sekretář)
Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
MUDr. Jan Kynčl, PhD.
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
MUDr. Jitka Škovránková
Prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.

 

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Rotaviry patří celosvětově mezi nejčastější původce akutní gastroenteritidy (RVGE) u dětí mladších 5 let. Téměř každé dítě mladší 5 let je infikováno, nejčastěji v kojeneckém věku. V Evropě umírá kvůli rotavirům ročně kolem 230 dětí mladších 5 let, 87 tisíc je hospitalizováno a 700 tisíc dětí tohoto věku je ročně ambulantně ošetřeno. Světová zdravotnická organizace zařadila prevenci rotavirových onemocnění mezi své priority v globálním očkovacím akčním plánu do roku 2020.

Streptococcus pneumoniae běžně označovaný jako pneumokok patří k nejčastějším bakteriálním původcům onemocnění u dětí. Pneumokokové infekce mají velmi různorodé manifestace a klinické jednotky od slizničních onemocnění...

Aktualizace Doporučeného postupu Společnosti infekčního lékařství a České vakcinologické společnosti ČLS JEP. Jako hyposplenismus označujeme stavy, kdy je slezina sice anatomicky přítomna, neplní však adekvátně svoje funkce. Jako asplenii označujeme stav, kdy slezina definitivně chybí (anatomická asplenie), nebo definitivně ztratila svou funkci (funkční asplenie).

Aktualizace 1.3. 2024 (1. verze z 13. prosince 2023)

Virus varicella-zoster (VZV) patří mezi DNA viry, jedná se o herpetický virus z čeledi Alfa-Herpesviridae. Lidský organismus je jediný rezervoár a zdroj infekce. Přestože má jediný sérotyp, genové analýzy umožňují jeho další dělení na 7 genotypů. Varicela (plané neštovice) je primární manifestací infekce, reaktivací viru v senzitivních gangliích dochází k onemocnění herpes zoster.

Předčasně narozené dětí (narozené před dokončeným 37. gestačním týdnem) mají zvýšené riziko získání očkováním preventabilních infekcí a rozvoje jejich komplikací.