Kontakt

Kontaktní údaje České vakcinologické společnosti, výbor společnosti a přihláška do ČVS.

» Kontakt

Kontakt

Cukrovka

ČESKÁ VAKCINOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

předseda

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Tel.: 973 253 001
e-mail: roman.chlibek@unob.cz

Výbor společnosti

VĚDECKÝ SEKRETÁŘ

prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Tel.: 973 253 206
E-mail: jan.smetana@unob.cz

PŘEDSEDA

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové

Tel.: 973 253 001
E-mail: roman.chlibek@unob.cz

Místopředseda

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Ústav preventivního lékařství LF v Hradci Králové, UK
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové

Tel.: 495 832 350
E-mail: prymula@seznam.cz

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Libušská 183/49
142 00 Praha 411

Tel.: 244 472 734
E-mail: hana@cabrnoch.cz centrum@detskylekar.cz

ČLEN VÝBORU

MUDr. Daniel Dražan

Ruských legií 352/III
377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: 384 325 736
Tel.: 724 144 732
E-mail: daniel@danieldrazan.cz

ČLEN VÝBORU

MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ
Šrobárova 48/49
100 00 Praha 10

Tel.: 267 082 445
E-mail: katerina.fabianova@szu.cz

ČLEN VÝBORU

MUDr. Pavla Křížová, CSc.

Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz, CEM, SZÚ
Šrobárova 48/49
100 00 Praha 10

Tel.: 267 082 989
E-mail: pavla.krizova@szu.cz

ČLEN VÝBORU

MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí,
Fakultní nemocnice
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Tel.: 495 832 220
E-mail: pavel.kosina@fnhk.cz

ČLEN VÝBORU

MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ
Šrobárova 48/49
100 00 Praha 10

Tel.: 267 082 891
E-mail: jkyncl@szu.cz

ČLEN VÝBORU

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Ústav epidemiologie LF v Plzni, UK
Edvarda Beneše 13
301 00 Plzeň

Tel.: 377 402 926
E-mail: Pazdiora@fnplzen.cz

ČLEN VÝBORU

MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

Klinika infekčního lékařství, FNO a LF UO
17. listopad 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba

Tel.: 597 373 480
E-mail: lenka.petrousova@fno.cz

Revizní komise

Předsedkyně revizní komise

MUDr. Jitka Částková, CSc.

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ
Šrobárova 48/49
100 00 Praha 10

Tel.: 267 082 891
E-mail: jitka.castkova@szu.cz

Člen revizní komise

MUDr. Zuzana Blechová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí, FNB a 1., 2., 3. LF UK
Budínova 67/2
180 81 Praha 8 - Libeň

Tel.: 266 082 642
E-mail: Blechova.Z@seznam.cz

ČLEN REVIZNÍ KOMISE

MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.

MZ ČR
Palackého 4
128 01 Praha 2

Tel.: 224 971 111
E-mail: Jozef.Dlhy@mzcr.cz

Staňte se členem České vakcinologické společnosti

Níže naleznete přihlášku řádného člena České lékařské společnosti - J.E.Purkyně (ČLS JEP).
Přihlášku prosím vyplňte a zašlete na adresu uvedenou v přihlášce.