» Aktuality » Americká FDA již schválila PCV...
29. 4. 2023

Americká FDA již schválila PCV20 pro děti, čekáme kdy EU

Americká agentura pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválila 27.4.2023 novou konjugovanou 20valentní vakcínu proti pneumokokovým onemocněním Prevnar20 (PCV20) pro děti od 6 týdnů do 17 let věku. Kromě ochrany před invazivními formami pneumokokových onemocnění, ve věkové kategorii dětí od 6 týdnů do 5 let věku je určena také k ochraně před zánětem středouší. Tato vakcína nabízí nejširší pokrytí sérotypů ze všech dětských pneumokokových konjugovaných vakcín a pomáhá chránit proti všem 20 sérotypům obsaženým ve vakcíně. U dětí jedinců ve věku 2, 4, 6 a 12 až 15 měsíců očkovaných 4dávkovým schématem byly nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v míře > 10 % podrážděnost, bolest v místě vpichu, ospalost, snížená chuť k jídlu a zarudnutí v místě vpichu, otok v místě vpichu a horečka. 

Pro dospělé je tato vakcína již schválena a dostupná jak v USA, tak schválená v EU a je dostupná v ČR. Bohužel u nás zatím není (kéž by byla) hrazena ze zdravotního pojištění pro seniory 65+ a rizikové skupiny dospělých pacientů.

Poradní výbor pro imunizaci (ACIP) amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se zavázal co nejdříve po schválení FDA přijmout opatření ohledně nových vakcín. Příští pravidelné setkání ACIP je 21.–22. června 2023.

Více v tiskové zprávě výrobce vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.