» Aktuality » Elektronický očkovací průkaz d...
20. 3. 2024

Elektronický očkovací průkaz dnes spuštěn a je funkční

Od 20.3. 2024 je plně funkční nová mobilní aplikace, tzv. EZKarta, která zahrnuje první funkcionalitu a tou je Očkovací průkazka občana. Každý občan tak má možnost ve svém mobilu nalézt veškerá svá očkování, která mu byla aplikována od 1. 1. 2023, a to včetně očkování proti onemocnění covid-19. Očkovací průkazka poskytuje nejenom přehled proti čemu, kdy, jakou vakcínou byl občan očkován, ale také umožňuje generovat souhrný výpis z očkování, sdílet ho nebo poslat ho v pdf formátu. Zároveň může občan udělit oprávnění ke sdílení průkazky kterémukoli lékaři, který tak může získat validní informace proti čemu byl jeho pacient očkován a kdy. Údaje o očkování lze sdílet také mezi sebou, například s členy rodiny, nebo rodič se svými dětmi. Aplikace umožnuje jednoduše přepnout také do anglické verze.

Očkovací průkazka je jednoduchá pro lékaře, který jenom zapíše provedené očkování do své zdravotní elektronické karty pacienta jak je zvyklý a údaje se automaticky téměř ihned "převedou" do elektronické očkovací průkazky.  Průkazka je velice jednoduchá a intuitivní také pro pacienta- občana.Přístup ke svým údajům občané získají po bezpečném přihlášení skrze Identitu občana, a to např. skrze bankovní identitu, Mobilní klíč eGovernmentu či Moje ID.

Mobilní aplikace je dostupná jak pro iOS tak pro Android.

Velké poděkovanání za tuto historicky první a převratnou funkcionalitu patří Ministerstvu zdravotnictví a ÚZIS. Zejména pro dospělé, kteří dosud nikdy neměli očkovací průkaz, končí doba, kdy si zapisovali očkování na různé kartičky, tetanovku lepili na občanské průkazy a lékaři těžko získávali informace o proběhlých očkování.

 

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.