» Aktuality » EMA doporučila aktualizovat sl...
7. 5. 2024

EMA doporučila aktualizovat složení vakcíny proti covid-19 pro nadcházející podzimní sezónu 2024/2025

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

Subvarianta viru JN.1 patří do rodiny BA.2.86 Omicron subvariant, která je antigenně vzdálená od varinaty XBB a od dříve cirkulujících variant. V současné době se JN.1 diferencuje a vyvíjí do nové skupiny driftových variant. Zatím nejsou k dispozici informace, že by subvarianta JN.1 způsobovala jiné příznaky než předchozí varianty covidu-19. V rámci rozhodování se posuzovaly důkazy o účinnosti stávajících očkovacích látek zaměřených na XBB.1.5, údaje o epidemiologii a vývoji variant viru, studie na zvířatech a lidech týkající se zkřížené neutralizace vyvolané vakcínami proti XBB proti nově se objevujícím variangtám virů a studie na zvířatech s kandidátními vakcínami obsahujícími subvarinatu viru JN.1.

Od prvního schválení covidové vakcíny v roce 2020 se bude jednat již o třetí změnu ve složení původní vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě.