» Aktuality » Návrh antigenního složení vakc...
12. 1. 2024

Návrh antigenního složení vakcín proti pneumokokům pro děti a rizikové pacienty

Od 1.1. 2024 dle novelizace zákona č.48/1997 sb. hrazené očkovací látky proti pneumokokovým onemocněním pro děti a rizikové pacienty schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů. Z odborného hlediska  považuje ČVS pro očkování dětí a rizikových pacientů uvedených v § 30 odst. 2 písm. j), k) zákona č.48/1997 sb.  za vhodné používání konjugovaných, vícevalentních vakcín, které mají vyšší teoretické pokrytí a lépe odpovídají současné epidemiologické situaci v České republice. Mezi takové vakcíny patří 13valentní polysacharidová konjugovaná očkovací látka proti pneumokokovým infekcím (PCV13) nebo 15valentní polysacharidová konjugovaná očkovací látka (PCV15) pro děti, které by měly být hrazeny. Vzhledem k tomu, že 20valentní vakcína (PCV20) zatím není schválena k použití u dětí, by-lo by vhodné hradit buď PCV13 nebo PCV15. Pro rizikové pacienty pak hradit očkovací látky proti pneumokokovým infekcím používané v sekvenčním schématu: PCV13 a PPSV23 (23valentní polysacharidovou očkovací látku) nebo PCV15 a PPSV23. Pro rizikové dospělé pacienty pak hradit PCVC20 bez nutnosti sekvenčního podání PPSV23.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.