» Aktuality » Nová modifikovaná vakcína prot...
3. 9. 2023

Nová modifikovaná vakcína proti covid-19 XBB.1.5 schválena

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil a Evropská komise schválila modifikovanou vakcínu společnosti Comirnaty zaměřenou na subvariantu Omicron XBB.1.5.
Vakcína - známá jako Comirnaty Omicron XBB.1.5 -  bude používána k prevenci covid-19 u dospělých a dětí ve věku od 6 měsíců.
V souladu s předchozími doporučeními EMA a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) by dospělí a děti ve věku 5 let a starší, kteří vyžadují očkování, měli dostat jednu dávku bez ohledu na to, zda byli proti covid-19 očkováni v minulosti či ne.
Děti ve věku od 6 měsíců do 4 let mohou obdržet jednu nebo tři dávky v závislosti na tom, zda byly v minulosti očkovány.
Výbor zvážil nové údaje, které ukazují silnou imunitní odpověď upravené vakcíny proti XBB.1.5 a příbuzným kmenům viru, který způsobuje covid-19. Více zde.

Mohlo by Vás zajímat

Podzimní jednání Národní imunizační komise (NIKO) proběhne dne 27. listopadu 2023 v budově Ministerstva zdravotnictví kde se bude projednávat mimo jiné také antigenní složení očkovacích látek pro rok 2024, hodnotící zprávu SÚKL pro 15ti a 20ti valentní konjugované vakcíny proti pneumokokům a také případné změny národního imunizačního programu.

Americká FDA schválila 20. 10. 2023 první vakcínu proti pěti nejčastějším séroskupinám meningokoka (A, B, C, W a Y). Vakcína s názvem PENBRAYA je schválena pro adolescenty ve věku 10-25 let. Tato vakcíny poskytuje nejširší možné pokrytí ze všech dosud dostupných meningokokových vakcín a umožní významně zjednodušit očkovací schéma. Bude se aplikovat ve 2 dávkách s odstupem 6 měsíců. Evropa si na schválení zatím musí počkat.

Ve dnech 5. - 7. října 2023 úspěšně proběhl největší kongres o očkování v ČR, XVIII. Hradecké vakcinolgické dny. Hradec Králové byl opět po roce, tradičním místem setkání, diskusí a přednášek vakcinologů, praktických lékařů, infektologů, epidemiologů a další expertů z oblasti preventivní medicíny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna nadstandardně navýšila rozpočet do fondu prevence na rok 2024 a díky tomu na základě doporučení České vakcinologické společnosti bude od 1.1. 2024 přispívat 3 000,- Kč na dávku očkování proti pásovému oparu všem dospělým osobám ve věku 50 a více let. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě rozhodnutí správní rady zavádí od 1.9.2023 v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti ČLS JEP nový benefit v rámci svých preventivních programů a přispívá každému kdo je starší 60 let na očkování proti RSV částkou 2 000,- Kč.