» Aktuality » Nová modifikovaná vakcína prot...
3. 9. 2023

Nová modifikovaná vakcína proti covid-19 XBB.1.5 schválena

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil a Evropská komise schválila modifikovanou vakcínu společnosti Comirnaty zaměřenou na subvariantu Omicron XBB.1.5.
Vakcína - známá jako Comirnaty Omicron XBB.1.5 -  bude používána k prevenci covid-19 u dospělých a dětí ve věku od 6 měsíců.
V souladu s předchozími doporučeními EMA a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) by dospělí a děti ve věku 5 let a starší, kteří vyžadují očkování, měli dostat jednu dávku bez ohledu na to, zda byli proti covid-19 očkováni v minulosti či ne.
Děti ve věku od 6 měsíců do 4 let mohou obdržet jednu nebo tři dávky v závislosti na tom, zda byly v minulosti očkovány.
Výbor zvážil nové údaje, které ukazují silnou imunitní odpověď upravené vakcíny proti XBB.1.5 a příbuzným kmenům viru, který způsobuje covid-19. Více zde.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.