» Aktuality » Nová vakcína Prevenar 20 proti...
19. 3. 2024

Nová vakcína Prevenar 20 proti pneumokokům schválena pro děti

Evropská komise 13.3. 2024 udělila rozhodnutí o registraci 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny, prodávané v Evropské unii pod obchodním názvem PREVENAR 20, pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění, zápalu plic a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících od 6 týdnů do méně než 18 let. 

V únoru 2022 bylo přijato rozhodnutí Evropské komise pro APEXXNAR (20valentní pneumokoková konjugovaná vakcína) k prevenci pneumokokových invazivních onemocnění a pneumonií pro dospělé ve věku 18 let a starších. Společnost Pfizer současně mění obchodní název přípravku APEXXNAR na PREVENAR 20 v návaznosti na rozšíření jeho indikace na osoby ve věku od 6 týdnů a starší.Tento název bude používán jak v indikacích pro děti, tak pro dospělé.

Povolení přípravku PREVENAR 20 je založeno na důkazech z programu fáze 3 klinického hodnocení, který se skládá ze čtyř základních pediatrických studií, které poskytly údaje o bezpečnosti, snášenlivosti a imunogenitě vakcíny. Do těchto studií bylo celkem zařazeno více než 4 700 kojenců a 800 batolat a dětí všech věkových kategorií.

PREVENAR 20 společnosti Pfizer obsahuje 13 sérotypů, které jsou již obsaženy v přípravku PREVENAR 13 – sérotypy 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F. Sedm nových sérotypů zahrnutých v přípravku PREVENAR 20 : sérotypy 8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F a 33F – jsou celosvětově příčinami pneumokokových onemocnění a jsou spojeny s vysokou úmrtností, meningitidou, rezistencí na antibiotika. Celkem 20 sérotypů zahrnutých do přípravku PREVENAR 20 je společně zodpovědných za většinu v současné době cirkulujících pneumokokových onemocnění v EU i na celém světě.

Nové schválené indikace v EU: 

  • Aktivní imunizace k prevenci invazivních onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících od 6 týdnů do méně než 18 let.
  • Aktivní imunizace k prevenci invazivních onemocnění a pneumonie způsobené Streptococcus pneumoniae u jedinců ve věku 18 let a starších.

V USA je mírně odlišně schválená indikace v prevence zánětu středního ucha, které jsou způsobeny 7 z 20 kmenů u jedinců od 6 týdnů do 5 let (v EU je věková hranice do 18 let).

Očkovací schéma pro děti je dle SPC schváleno v podobě 3+1, pro dospělé pak jednodávkové schéma. Primární série pro kojence tak sestává ze tří dávek, každá dávka o objemu 0,5 ml, přičemž první dávka se obvykle podává ve věku 2 měsíců a mezi dávkami se zachovává interval nejméně 4 týdny. První dávku lze podat již ve věku 6 týdnů. Podání čtvrté (posilovací) dávky se doporučuje ve věku od 11 do 15 měsíců.

Více v SPC vakcíny.

Celou tiskovu zprávu Pfizer lze nalézt zde. Informace EMA zde.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.