» Aktuality » Přeočkování proti záškrtu a če...
7. 3. 2024

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli v dospělosti

Vzhledem k nárůstu počtu případů černého kašle od 90. let minulého století a dramatickému vzestupu případů onemocnění v letošním roce, kdy již za první dva měsíce roku je hlášeno nejvíce případů za posledních 10 let, doporučujeme minimálně jedno přeočkování v dospělosti a v průběhu každého těhotenství. K přeočkování doporučujeme aplikovat jednu dávku kombinované adsorbované vakcíny proti tetanu, záškrtu, černému kašli se sníženým obsahem antigenů (tdap vakcína Boostrix nebo Adacel).

V případě nedostatku nebo výpadku v dodávkách tdap vakcín, je pro přeočkování u dospělých možné použít kombinovanou vakcínu proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské přenosné obrně (tdap-IPV vakcína Boostrix-Polio nebo Adacel-Polio). Tuto vakcínu lze použít také k přeočkování těhotných nebo kojících žen. 

Toto přeočkování poskytuje také ochranu před záškrtem.

Mohlo by Vás zajímat

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě. 

Evropská komise 13.3. 2024 udělila rozhodnutí o registraci 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny, prodávané v Evropské unii pod obchodním názvem PREVENAR 20, pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění, zápalu plic a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících od 6 týdnů do méně než 18 let. 

Vzhledem k současné situaci vysokého výskytu pertuse jsme požádali gynekology cestou Sdružení soukromých gynekologů ČR a také výboru České lékařské společnosti ČLS JEP o podporu očkování těhotných proti pertusi, které považujeme za jednu z priorit strategie boje proti pertusi a ochrany kojenců v ČR.