» Aktuality » Průlom v očkování proti mening...
15. 5. 2023

Průlom v očkování proti meningokokům - vakcína 5 v 1

Firma GSK prezentovala na kongresu ESPID 2023 v Lisabonu předběžné pozitivní výsledky klinické studie fáze III (NCT04502693) hodnotící imunologickou účinnost a bezpečnost její vícesložkové vakcíny MenABCWY proti meningokokovým onemocněním vyvolaným různými skupinami Neiseria meningitidis, podávané ve dvou dávkách s odstupem šesti měsíců u zdravých jedinců ve věku 10-25 let. Kandidátní vakcína prokázala non-inferioritu v primárních cílových ukazatelích pro pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) ve srovnání se dvěma dávkami vakcíny Bexsero (vakcína proti meningokokům skupiny B) a jednou dávkou vakcíny Menveo (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupin A, C, W-135 a Y) u zařazených očkovaných osob. Kromě toho byla tato kandidátní vakcína obecně dobře snášena a její bezpečnostní profil odpovídal vakcínám Bexsero a Menveo. V samostatné potvrzující části této studie fáze III prokázala kandidátní vakcína MenABCWY imunologickou účinnost proti panelu 110 různých invazivních kmenů meningokoků séroskupiny B (MenB), které představují 95 % kmenů cirkulujících v USA.

Také společnost Pfizer prezentovala své výsledky klinického hodnocení fáze III své kandidátní vakcíny proti 5 skupinám meningokoka ABCWY u osob ve věku 10-25 let. Vakcína byla aplikována v dvoudávkovém schématu s intervalem 6 měsíců mezi dávkami. Výsledky potvrdily dostatečnou protektivní imunitní odpověď proti všem 5 séroskupinám meningokoka, která nebyla horší ve srovnání s vakcínami Trumenba (proti menB) nebo Menveo (proti menACWY). V některých výsledcích byla imunitní odpověď statisticky významěn vyšší. Vakcína byla dobře tolerována a reakce po očkování byly srovnatelné s dosud registrovanými vakcínami proti IMO od společnosti Pfizer.

Pět séroskupin Neisseria meningitidis (A, B, C, W a Y) je příčinou téměř všech případů invazivního meningokokového onemocnění (IMO) ve většině světa. Meningitida B je nejčastější séroskupinou ČR a představuje více než polovinu všech případů meningokokového onemocnění. V roce 2022 bylo 64 % všech IMO způsobeno séroskupinou B a 25 % bylo hlášeno u adolescentů ve věku 15-19 let. Tyto a další výsledky, včetně strategie očkování adolescentů v ČR prezentoval na kongresu ESPID 2023 prof. Roman Chlíbek ve své přednášce, R.Chlibek: "Key pillars for adolescent MenB Vaccine recommendation and inclusion in the NIP".

Schválení těchto vakcín bude znamenat zjednodušení očkovací strategie proti meningokokům u adolescentů a mladých dospělých. Již nebude nutné používat dvě různé vakcíny, ale vše bude v jedné. Jednoduše 5 v 1.

 

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.