» Aktuality » První pentavalentní vakcína pr...
15. 1. 2024

První pentavalentní vakcína proti meningokokům schválena

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil vakcínu PENBRAYA (meningokokové skupiny A, B, C, W a Y), první pentavalentní vakcína od firmy Pfizer, která poskytuje pokrytí proti nejběžnějším séroskupinám způsobujícím meningokokové onemocnění u dospívajících a mladých dospělých ve věku 10 až 25 let. PENBRAYA kombinuje složky ze dvou meningokokových vakcín, Trumenba® (vakcína proti meningokokům skupiny B) a Nimenrix® (konjugovaná vakcína proti meningokokům skupiny A, C, W-135 a Y), které pomáhají chránit před pěti nejběžnějšími meningokokovými séroskupinami, které způsobují většinu invazivního meningokokového onemocnění (IMD) po celém světě. Rozhodnutí FDA je založeno na pozitivních výsledcích ze studií fáze 2 a fáze 3, včetně randomizované, aktivně kontrolované a zaslepené studie fáze 3 hodnotící bezpečnost, snášenlivost a imunogenicitu kandidátní pentavalentní vakcíny ve srovnání s aktuálně licencovanými meningokokovými vakcínami, s cílem určit imunologickou noninferioritu. Studie fáze 3 (NCT04440163) hodnotila více než 2 400 pacientů z USA a Evropy. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí v místě vpichu, bolest svalů, otok v místě vpichu, bolest kloubů a zimnice.

PENBRAYA je indikována k aktivní imunizaci k prevenci invazivního onemocnění způsobeného Neisseria meningitidis séroskupin A, B, C, W a Y u jedinců ve věku 10 až 25 let a podává se ve dvoudávkovém schématu s šestiměsíčním odstupem. 

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.