» Aktuality » První vakcína proti RSV bude b...
28. 4. 2023

První vakcína proti RSV bude brzy schválena

Jedná se o rekombinantní, subjednotkovu, adjuvantní vakcínu společnosti GSK pro prevenci onemocnění dolních cest dýchacích způsobených respiračním synciciálním virem (RSV). Vakcína s názvem Arexvy  je určena pro dospělé osoby ve věku 60 let a starších. Vakcinálním antigenem této očkovací látky  je F glykoprotein RSV (RSVPreF3), doplněný adjuvantním systémem AS01 (AS01 je již používán ve vakcíně Shingrix proti pásovému oparu nebo ve vakcíně proti malárii).

Kladné stanovisko je podloženo údaji z klíčové klinické studie fáze III, které ukazují výjimečnou účinnost kandidátní vakcíny u starších dospělých, včetně pacientů s chronickým onemocněním a komorbiditami. Ve studii s 25 tisíci dospělými dobrovolníky prokázala kandidátní vakcína 82,6% účinnost v prevenci RSV nákazy dýchacích cest u dospělých ve věku 60 let a starších, čímž byl splněn primární cílový ukazatel studie. Účinnost byla 94,6% u starších dospělých s alespoň jedním přidruženým onemocněním, jako jsou některé  kardiorespirační a endokrinometabolické stavy. Vakcína byla obecně dobře snášena s přijatelným bezpečnostním profilem. Nejčastěji pozorované očekávané nežádoucími účinky byly bolest v místě vpichu, únava, myalgie, bolest hlavy a artralgie. Ty byly obecně mírné až
středně závažné a přechodné.

V současné době nejsou k dispozici žádné vakcíny proti RSV ani specifická léčba pro starší dospělé. RSV způsobuje v Evropě více než 270 000 hospitalizací a přibližně 20 000 úmrtí v nemocnicích u dospělých ve věku 60 let a starších každý rok. Tato vakcína má tak potenciál stát se první dostupnou vakcínou, která pomůže chránit starší dospělé a doplní již existující možnosti ochrany před nejčastějšími respiračními nákazami jako je chřipka a covid-19.

Pozitivní stanovisko výboru je jeden z posledních kroků v rámci registračního řízení před schválením vakcíny k běžnému používání od Evropské komise. Rozhodnutí o registraci v EU se očekává do července 2023 a můžeme se těšit, že na podzim letošního roku by se vakcína mohla objevit v ČR. Cílem dalších již běžících studií je rozšířit věkovou indikaci RSV vakcíny na věk 50-59 let. Výsledky se očekávají ještě v průběhu roku 2023 spolu s výsledky ze studií hodnotících každoroční přeočkování nebo účinnost v několika následujících sezónách pouze po jedné dávce vakcíny. V roce 2023 očekáváme také výsledky studií hodnotící koadministraci RSV a chřipkové vakcíny.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.