» Aktuality » Rozšíření úhrad pneumokokových...
12. 2. 2024

Rozšíření úhrad pneumokokových vakcín pro děti a rizikové pacienty v roce 2024

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dne 8.2.2024 ve sbírce zákonů ČR své Sdělení č. 23/2024 Sb. o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu. Dnem zveřejnění nabývá nové antigenní složení účinnosti. Vzhledem k tomu, že 10valentní konjugovaná vakcína (PCV10) Synflorix zde není uvedena, nebude již dále ze zdravotního pojištění prolácena.

Nové možnosti úhrad pro kojence a rizikové děti a dospělé pacienty tak zahrnují PCV13 (Perevenar 13), PCV15 ( Vaxneuvance), PCV20 (Apexxnar - chystá se nový název Prevenar 20) a polysacharidovou 23valentní vakcínu PPSV23  (Pneumovax23), včetně úhrady sekvenčního schématu (PCV+PPSV23). Pro očkování kojenců tak lze využít úhradu PCV13+ valentní vakcínou a pro rizikové dětské i dospělé paciety buď sekvenční schéma  PCV13+PPSV223 nebo PCV15+PPSV23 nebo samotnou PCV20. Samotnou PCV20 vakcínu pro děti bude možné použít až po jejím schválení v dětské indikaci.

V případě rozočkovaných dětí je možné kdykoli během schématu 2+1 s dosud plně hrazenou vakcínou Synflorix přejít na jakoukoli jinou nově hrazenou vícevalentní konjugovanou vakcínu.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.