» Aktuality » Prevence RSV infekce u kojenců...
23. 5. 2024

Prevence RSV infekce u kojenců s využitím dlouhodobě působících humánních monoklonálních specifických protilátek

Základní fakta:

 • infekce RSV představuje nejčastější příčinu hospitalizace u kojenců do 1 roku,
 • většina hospitalizovaných dětí nemá žádné další rizikové faktory, jako je předčasné narození nebo vrozené onemocnění srdce/plic, ≥ 70 % hospitalizovaných dětí s RSV infekcí se narodilo v řádném termínu jako zcela zdravé děti,
 • infekce RSV v ranném věku může mít dlouhodobé důsledky jako jsou pískoty, častější záněty středního ucha, diskutuje se o podílu na vzniku astma bronchiale a zvyšuje riziko následné pneumokokové infekce,
 • navzdory dostupné prevenci proti RSV (palivizumab pro vysoce rizikové pacienty) je v ČR vykázáno v posledních letech (vyjma covidu-19) cca 700 až 1300 hospitalizací u dětí do 1 roku pro RSV infekce za rok a za období 2017 – 2022 došlo k 22 úmrtím v souvislosti s RSV u této věkové kohorty,
 • lokální data vykazovaná zdravotním pojišťovnám jsou podhodnocena kvůli nejednoznačnosti vykazování nebo nedostatečnému testování, předpokládaný dopad na ambulantní praxe bude ještě významnější, ale chybí dostupná data.

Potřeba prevence pro všechny novorozence před první RSV sezónou

 • možné přístupy k prevenci RSV infekce u dětí – pasivní imunizace pomocí očkování těhotných nebo pasivní imunizace kojenců s využitím monoklonálních protilátek (očkování přímo kojenců není účinné a ani taková vakcína není dostupná),
 • palivizumab (Synagis) s dlouhodobou zkušeností v ČR, účinností 55 % na hospitalizace pro RSV infekce, nutností podat 5 dávek po měsíci, což může mít negativní vliv na compliance, dostupností pouze pro vysoce rizikové pacienty, vysoká cena,
 • očkování těhotných s účinností 82 % a 71 % proti závažné RSV infekci u kojenců vyžadující návštěvu lékaře po 90 a 150 dnech od porodu, 57 % na hospitalizace (po 90 dnech), nízkou proočkovaností a nutnosti správného načasování očkování v 3. trimestru, transplacentární přenost protilátek je ovlivněn případným předčasným porodem, ale také zdravotním stavem matky, 
 • nirsevimab (Beyfortus) – účinnost více jak 70 % na infekce RSV vyžadující návštěvu lékaře, okolo 80 % na hospitalizace pro RSV, potvrzeno pro předčasně narozené děti i ty zdravé v termínu, potvrzeno RWE studiemi z první sezóny po uvedení na trh ve Španělsku, Francii, USA, Lucembursku (hrazeno pro všechny kojence),
 • v sezóně 2O23/24 byl nirsevimab hrazen v USA, Španělsku, Francii, pro sezónu 204/25 budou následovat další země, kde je nirsevimab doporučen pro plošné použití (včetně výše uvedených) - UK, Švédsko, Rakousko, Irsko, Portugalsko, Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko,
 • cena nirsevimabu bude nižší než cena palivizumabu za jednu sezónu (5 vs 1 injekce),
 • monoklonální protilátky představují vysoce účinnou možnost prevence RSV u nejmenších dětí potvrzenou i v reálné klinické praxi, která by měla být dostupná (finančně či svým jednoduchým použitím před nebo v průběhu sezóny) pro všechny děti.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě.