» Aktuality » Stanovisko k vyřazování neočko...
15. 3. 2024

Stanovisko k vyřazování neočkovaných dětí z kolektivních zařízení v případě výskytu pertuse

V případě výskytu pertuse v kolektivním zařízení pro děti se postupuje v souladu s vyhláškou č. 389/2023 sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybraná infekční onemocnění. Nejedná se o plošná opatření, ale o řešení jednotlivých případů, na základě výsledků hodnocení rizika místně příslušnými hygienickými stanicemi.

Dítě po laboratorně prokázaném onemocnění způsobeném Bordetella pertussis nebo Bordetella parapertussis je možné přijmout do kolektivního zařízení až po ukončení cílené léčby antibiotiky.

Do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertussis, se nepřijímají neočkované či neúplně očkované děti ode dne vyřazení nemocného dítěte z kolektivu po dobu maximální inkubační doby, která činí 21 dní.

O zařazení dětí do kolektivního zařízení, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella parapertussis, rozhoduje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

Nevnímavé děti k nákaze způsobené Bordetella pertussis, očkované řádně a v termínech, mohou do kolektivního zařízení docházet;

Vnímavé (například neočkované) děti k nákaze Bordetella pertusis z rodin, kde se vyskytlo onemocnění způsobené Bordetella pertusis, mohou do kolektivního zařízení docházet až po 21 dnech od posledního styku s nemocným.

Vyšetřování protilátek proti pertusi u kontaktů se nedoporučuje, protože nemá vypovídající hodnoty.

Pro ověření údaje o řádném očkování proti pertusi u dětí lze také využít posudků zdravotní způsobilosti, které vystavují praktičtí dětští lékaři rodičům s platností na dva roky. Pro epidemiologické šetření lze použít kopii očkovacího průkazu.

Mohlo by Vás zajímat

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s digitální informační agenturou (DIA ČR) a Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) dnes představilo novou, státem, garantovanou mobilní aplikaci elektronického zdravotnictví, tzv. EZ Kartu. První funkcionalitou aplikace je Očkovací průkazka občana. Česká vakcinologická společnost se podílela na odborném obsahu aplikace a její "lékař-friendly" podobě. 

Evropská komise 13.3. 2024 udělila rozhodnutí o registraci 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny, prodávané v Evropské unii pod obchodním názvem PREVENAR 20, pro aktivní imunizaci k prevenci invazivních onemocnění, zápalu plic a akutního zánětu středního ucha způsobeného Streptococcus pneumoniae u kojenců, dětí a dospívajících od 6 týdnů do méně než 18 let. 

Vzhledem k současné situaci vysokého výskytu pertuse jsme požádali gynekology cestou Sdružení soukromých gynekologů ČR a také výboru České lékařské společnosti ČLS JEP o podporu očkování těhotných proti pertusi, které považujeme za jednu z priorit strategie boje proti pertusi a ochrany kojenců v ČR.