» Aktuality » Volby do výboru a revizní komi...
12. 10. 2022

Volby do výboru a revizní komise 2022

Vážení členové České vakcinologické společnosti ČLS JEP, stávající výbor České vakcinologické společnosti ČLS JEP svým usnesením z 29. 9. 2022 vyhlásil volby do výboru a revizní komise společnosti na volební období 2023 - 2026.

Výbor zvolil tyto členy volební komise:

RNDr. Irena Hanovcová, CSc. (předsedkyně)
MUDr. Šárka Rumlarová
RNDr. Martina Malíková

Volby proběhnou jednokolovým způsobem elektronickou formou ve spolupráci s ČLS JEP v období listopad - prosinec 2022 s pravděpodobným termínem 28. 11. – 4. 12. 2022.

Bližší informace o přesném způsobu konání voleb obdržíte na Váš e-mail prostřednictvím systému pro elektronické volby z e-mailu: noreply@greception.com.

Vzhledem k elektronické formě průběhu voleb Vás prosíme o kontrolu vašich údajů a vaší emailové adresy v systému evidence členů ČLS JEP v termínu do 31. 10. 2022 na zde uvedeném odkazu https://www.cls.cz/clenstvi. Ev. je možné se obrátit na Centrální evidenci členů ČLS JEP – Dana Hanušová, hanusova@cls.cz.
Upozornění: každý člen musí mít pouze jednu emailovou adresu, emailové adresy se nesmí opakovat (např. manželé).

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.