» Aktuality » Zasedání NIKO bude projednávat...
23. 11. 2023

Zasedání NIKO bude projednávat antigenní složení vakcín na rok 2024

Jednání Národní imunizační komise (NIKO) proběhne dne 27. listopadu 2023 v budově Ministerstva zdravotnictví, kde se bude projednávat antigenní složení očkovacích látek pro pravidlená, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2024, hodnotící zpráva SÚKL pro 15ti a 20ti valentní konjugované vakcíny proti pneumokokům (přípravky Vaxneuvance a Apexxnar), případné změny národního imunizačního programu - zařazení tdap vakcín pro dospělé a řadu dalších důležitých bodů. Hlavním cílem ČVS je dosáhnout zjednodušení a zajištění úhrad vícevalentních pneumokokových vakcín pro ty nejzranitelnější skupiny osob, malé děti a seniory, včetně rizikových pacientů.

Mohlo by Vás zajímat

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) 31. 5. 2024 doporučila udělit registraci nové živé atenuované vakcíně IXCHIQ, první vakcíny v Evropě, která chrání dospělé osoby ve věku 18 let a starší proti horečce Chikungunya. Podává se v jedné dávce.

Od roku 2023 existují nové možnosti prevence závažných onemocnění dolních cest dýchacích (plic) způsobených respiračním syncytiálním virem (RSV) u kojenců pomocí očkování těhotné matky nebo aplikace monoklonální protilátky nirsevimab (Beyfortus)  u novorozenců a kojenců během jejich první RSV sezóny. Nirsevimab se podává intramuskulárně v jedné dávce, před sezónou RSV nebo při narození u dětí narozených během RSV sezóny. Doporučená dávka je 50 mg pro děti vážící méně než 5 kg a 100 mg pro děti vážící 5 kg nebo více. Jedna dávka poskytuje ochranu na minimálně 5 měsíců. V ČR není nastavena úhrada, přípravek se zatím nedováží a není dostupný.

Pracovní skupina pro mimořádné údálosti Evrospké lékové agentury (EMA`s Emergency Task Force) dne 30.4.2024 doporučila aktualizovat vakcíny proti covid-19 tak, aby se zaměřovaly na novou variantu SARS-CoV-2 označenou JN.1 pro podzimní očkovací kampaň roku 2024/2025.

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 2. dubna 2024 od nás ve věku nedožitých 70 let navždy odešel po krátké a závažné nemoci náš milovaný kolega a kamarád MUDr. Ivan Bakoš

Univerzita Karlova a Slovenská zdravotnická univerzita v rámci společného česko-slovenského projektu připravily první z cyklu webinářů o cestovní medicíně, tentokrát na téma horečka dengue. Téma jistě zajímavé nejenom pro lékaře cetovní medicíny, ale také pro praktické lékaře. Na webináři zazní problematika očkování proti dengue.