Doporučení a stanoviska

Doporučení a stanoviska České vakcinologické společnosti týkající se očkování proti infekčním onemocněním.

» Doporučení a stanoviska

Neurologická onemocnění

Neurologická onemocnění jsou často více spojována se strachem z výskytu nežádoucích účinků očkování, než s riziky samotných infekčních onemocnění. Neurologicky nemocné děti jsou přitom nezřídka ve vyšším riziku komplikací i zhoršení průběhu základního onemocnění, pokud infekčně onemocní. Tuto morbiditu a mortalitu infekcí lze částečně ovlivnit vakcinací.