Doporučení a stanoviska

Doporučení a stanoviska České vakcinologické společnosti týkající se očkování proti infekčním onemocněním.

» Doporučení a stanoviska

Černý kašel

Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi v České republice - doplnění národní strategie očkování proti pertusi z 8. prosince 2015. Pertuse (černý kašel) je akutní onemocnění vyvolané bakterií Bordetella pertussis. Jedná se o vysoce infekční, striktně interhumánní, přenosné respirační onemocnění, kterému lze předcházet očkováním.