Doporučení a stanoviska

Doporučení a stanoviska České vakcinologické společnosti týkající se očkování proti infekčním onemocněním.

» Doporučení a stanoviska

Očkování migrantů

Tímto se nahrazuje doporučení ČVS ze dne 7. března 2022. Hlavními změnami proti doporučení ze 7. 3. 2022 je změna postupu očkování u dětí (osob), u nichž nelze ověřit, zda jejich očkování bylo zahájeno na Ukrajině a v jakých termínech.

Archiv